El proper dissabte dia 28 d’abril , no hi ha esplai !

El pròxim dia d’esplai és el dia 5 de maig !

Equip de monitors