El GEP

El GEP (Grup Esplai Parroquial) és un esplai confessional fundat l’any 1984, encara que és l’hereu d’una tradició més antiga: les colònies parroquials, des de fa més de 50 anys.

Som un esplai que cada dissabte a la tarda, de 16:30h a 18:30h,  aplega uns 250 infants i joves, d’edats compreses entre els 4 i els 18 anys, distribuïts en 6 grups: Minis (4-6 anys), Gepis (6-7 anys), Petits (7-9 anys), Mitjans (10-12 anys), Grans (13-14 anys), Joves 1 (15-16 anys) i Joves 2 (17-18 anys). 

L’activitat setmanal es realitza a Can Trabal, un edifici de propietat parroquial de 3 pisos, jardí i soterrani, disponible pràcticament en la seva totalitat (excepte una part de la 2a planta) per a les activitats del GEP. Cada grup de l’esplai té una sala pròpia adjudicada per poder realitzar les diferents activitats durant el curs, si s’escau.

Durant el període d’estiu s’organitzen 3 torns de colònies a Penyafort (Pontons, Alt Penedès), i dos campaments, corresponents als diferents grups d’edat dels infants i joves. 

L’esplai té un equip de responsables, consiliari o animador/a de la fe i responsables pedagògics que es reuneixen amb periodicitat variable. Per realitzar la planificació i organització de l’esplai, els monitors/es de cada grup es reuneixen setmanalment per preparar les activitats del dissabte tarda i un cop finalitzada la sessió d’esplai es fa una breu reunió per avaluar-la. Els monitors i monitores participen del treball del seu grup d’edat, però també del treball de comissions tant puntuals com permanents.
El GEP té diverses comissions, permanents o puntuals, que s’encarreguen d’organitzar activitats extres, vetllar per l’esplai, organitzar trobades, etc. També compta amb una revista interna (“El Braser”). A més, participa activament de les activitats que s’organitzen a nivell d’esplai cristians de la zona i en l’organització de trobades festives i d’activitats per a infants que, en el marc de la vila, promouen l’Ajuntament, les Comissions de Festes i les quatre entitats d’educació en el lleure d’infants que hi ha a Vilafranca (GEP, MIV, AEiG Pere II i Santa Maria de Foix i AEiG La Canadenca).

VALORS

 

El GEP té un ideari confessional i forma part activa de l’acció pastoral de la comunitat cristiana de Vilafranca del Penedès (Parròquia de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat); també està federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCECC) de la diòcesi de Barcelona.

Tenint com a punt de referència l’ideari de l’esplai que recull la identitat confessional del centre i la proposta educativa del MCECC basada en l’evangeli, l’esplai pretén intervenir educativament en el temps lliure dels infants i adolescents, per ajudar-los a viure’l d’una manera diferent. Entenem aquest temps com un marc privilegiat per transmetre uns valors i unes actituds determinades, per ajudar-los a ser lliures, solidaris, reflexius, crítics i oberts a l’entorn.

Per aconseguir-ho, es realitza una tasca educativa a partir de les activitats i el treball de grup. La tasca del monitor/a com a educador/a i acompanyant és bàsica en el projecte educatiu. Aquest projecte té uns objectius generals per a tot l’esplai, uns objectius generals per a cada grup d’edat, i a més, uns objectius específics de cada grup que es varien cada any.

PROJECTE EDUCATIU

 

El Projecte Educatiu és un document pedagògic que expressa la tasca educativa, en ordre a la coherència d’acció i organització del centre. Es útil per programar i organitzar un curs. No té el caràcter permanent i estable de l’ideari, sinó temporal i transitori. El projecte d’un any no serveix per al següent; pot utilitzar-se com a punt de referència.

El Projecte ha de ser concret i realista. A la llum dels principis teòrics i generals de l’ideari, i tenint en compte la realitat concreta del centre: educadors, educands, mitjans i recursos didàctics del centre, context sòciocultural, etc.

Per a més informació, accedeix al PDF a contuació, en què hi trobaràs:

  • Anàlisi de la realitat i dels condicionants
  • Establiments dels mitjans educatius
  • Marc pedagògic general
  • Planificació i organització
  • Organigrama
  • Objectius generals de l’esplai
  • Objectius generals i específics de cada grup

Història

GEP VILAFRANCA

El Grup Esplai Parroquial (GEP) va néixer l’any 1984, però és hereu d’una història molt més antiga que es remunta als anys 40, quan es van començar a organitzar colònies per a infants i joves com un servei social i educatiu renovador des de l’Església. A Vilafranca vam ser els primers de Catalunya, ja a la postguerra, concretament a la rectoria de Pontons (1946-1948), a l’ermita de la Santíssima Trinitat de Vallcarca, prop de Sitges (1949) i a la rectoria de Valldossera (1950-1957). Els mossens i altres joves amb vocació pedagògica i evangèlica organitzaven les colònies, adreçades als infants i adolescents de l’Acció Catòlica, i obertes a infants que no podien tenir vacances.

Fruit d’aquesta activitat continuada, la parròquia de Santa Maria de Vilafranca construeix la casa de colònies de Penyafort, a Pontons, la primera a Catalunya edificada amb aquest objectiu, inaugurada el juliol de 1958. Des d’aleshores, les parròquies de Vilafranca no han deixat d’organitzar cada estiu les diverses tandes de colònies, així com moltes altres activitats de lleure cristià per a infants i joves.

L’any 1973 un grup de joves monitors de les colònies de Penyafort decideixen crear un esplai que organitzi activitats de lleure els dissabtes a la tarda. Així neix el MIV (Moviment Infantil de Vilafranca), ubicat als locals parroquials de Can Trabal (Plaça Jaume I, 13), que acabava de ser deixat pels seus propietaris a la parròquia de Santa Maria. Però el MIV va desvincular-se de la parròquia l’any 1983, ja que molts monitors d’aquell moment no acceptaven l’ideari confessional.

Finalment, l’any 1984, un grup de joves que volia recuperar l’esplai dins del marc de la parròquia, en continuïtat amb les colònies de Penyafort que no havien deixat de fer-se, i amb el recolzament dels pares i mares i dels mossens Cisco Pausas i Frederic Ràfols, funden el nou Grup Esplai Parroquial (GEP), que s’ha mantingut fins avui. De fet, el curs anterior ja s’havien organitzat algunes activitats esporàdiques amb els infants de la catequesi, però es volia fer una tasca d’educació en el lleure per als infants més continuada al llarg del curs escolar. Algunes dates significatives dels primers temps: el gener del 1985 surt el primer “Braser”, butlletí de l’esplai; el curs 1985-86 ja eren 30 monitors; el curs 1986-87 s’amplia la franja d’edat amb el grup d’adolescents; el 7 de febrer de 1987 neix la festa d’aniversari del  GEP…

 

CAN TRABAL

L’edifici on el GEP realitza les seves activitats és Can Trabal, un edifici de 1893 situat l’antiga Pl. de l’Oli, actualment coneguda com a Pl. de Jaume I.

Can Trabal el trobem situat a l’espai més emblemàtic de la vila: un espai on els llibres d’història ens parlen ens situen la encara desconeguda Torre Dela, que va donar a nèixer la “Vila Franca” (1108-1150). Aquesta torre era acompanyada d’una església, o viceversa. Parlem de la Basílica de Santa Maria, una església del XIII que es comença a construir sobre fonaments d’una antiga església del XII.

Trobem també edificis que no ens deixaran indiferents: el Palau Reial, on va morir Pere II el Gran (1285); el Palau dels Babaus o Palau Baltà, edifici on es firma la Concòrdia de Vilafranca (signatura que encadena la Guerra Civil Catalana al 1461); o Cal Gomà, una casa d’origen medieval i que va ser casa pairal del Bisbe Josep Torras i Bages (1846-1916).

 

L’ARQUITECTE

Santiago Güell (1869) és un arquitecte vilafranquí que obté el títol el 1892. Al 1893 passarà a ser l’arquitecte municipal de la vila. La seva primera obra arquitectònica va ser Can Trabal (1893). Fins al 1926 realitzà un gran nombre d’obres (com a més conegudes): el pati de l’Ajuntament de Vilafranca, Magatzem del Cortina i Cia, la Casa Miró, el Mercat de Gallines i Menuts (actual mercat de la carn), la casa Maria Raurell, l’Inglada Via… entre d’altres. Com s’observa, pels edificis citats, Güell no només realitzava cases per a la burgesia de l’època vilafranquina, sinó que també duia a terme projectes d’empreses o projectes municipals.

Com podrem observar a la façana de Can Trabal, l’estil de Güell en el seu inici de carrera professional era l’electicisme, que consisteix en combinar diferents estils de diferents èpoques, perquè s’intenta unir les millors fórmules d’elles.

LA FAMÍLIA TRABAL-TORRES

La casa va ser encarregada pel matrimoni Lluís Trabal i Tauler i Rosa Torres Casals. Tingueren dos fills, en Ramon Trabal Torres (va morir jove, l’any 1917) i l’Adelina Trabal Torres. L’Adelina es va casar amb en Cristòfol Mestres i Artigas (director de l’estació enològica de Vilafranca del Penedès). En Cristòfol crea al 1915 el primer laboratori de microbiologia de l’estat espanyol.

El 1974 Adelina Trabal i Torres, la filla de Lluís Trabal i Rosa Torres, al no tenir fills deixa en testament l’edifici de Can Trabal a la Parròquia de Vilafranca. A partir de llavors, Can Trabal ha acollit diverses de les activitats organitzades per la Parròquia de Vilafranca. Actualment, i des de ja fa molts anys, a l’edifici únicament s’hi realitzen les activitats del GEP cada dissabte de 16:30 a 18:30 i alguna de les reunions dels Joves Cristians de Vilafranca (JCV).

Can Trabal disposa d’entresòl, primera planta, segona planta, golfes i soterrani. També disposa d’un petit terrat i un gran pati on els infants i joves de l’esplai poden jugar cada cap de setmana. El bon estat de l’edifici i de les seves sales és gràcies a la Comissió Manteniment, l’encarregada de vetllar pel seu bon estat.