Transparència i Dades Obertes – Organització de l’esplai

Aquest apartat integra documentació que estableix, descriu i determina com s’organitza i es regula el funcionament del GEP.