El GEP

GEP (Grup Esplai Parroquial) Aquest centre, de titularitat parroquial, fou fundat l’any 1984, encara que és hereu d’una tradició més antiga: les colònies parroquials, des de fa més de 50 anys. El GEP té un ideari confessional i forma part activa de l’acció pastoral de la comunitat cristiana de Vilafranca del Penedès (Parròquia de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat) ; també està federat al Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCECC) de la diòcesi de Barcelona.

logo

El GEP és un esplai que cada dissabte a la tarda aplega a uns 200 infants i joves, d’edats compreses entre els 4 i els 18 anys, distribuïts en 6 grups: Gepis (4-6 anys), Petits (7-9 anys), Mitjans (10-12 anys), Grans (13-14 anys), Joves 1 (15-16 anys) i Joves 2 (17-18 anys). Durant el període d’estiu s’organitzen 2 torns de colònies a Penyafort (Pontons, Alt Penedès), i dos campaments, corresponents als diferents grups d’edat dels infants i joves.

L’activitat setmanal es realitza a Can Trabal, un edifici de propietat parroquial de tres pisos, jardí i soterrani, disponible pràcticament en la seva totalitat per les activitats del GEP. També disposen d’una part de l’edifici per desenvolupar les tasques de secretaria i reunions de l’equip directiu. L’esplai té un equip de responsables, consiliari, responsables pedagògics i responsable d’economia que es reuneixen amb periodicitat variable. Per realitzar la planificació i organització de l’esplai, els monitors/es de cada grup es reuneixen setmanalment per preparar les activitats del dissabte tarda i un cop finalitzada la sessió d’esplai es fa una breu reunió per avaluar-la.

El GEP té varies comissions, permanents o puntuals, que s’encarreguen d’organitzar activitats extres, vetllar per l’esplai, organitzar trobades, etc.  També compta amb una revista interna (“El Braser”). A més, participa activament de les activitats que s’organitzen a nivell d’esplai cristians de la zona i en l’organització de trobades festives i d’activitats per a infants que, en el marc de la vila, promouen l’Ajuntament, les Comissions de Festes i les tres entitats d’educació en el lleure d’infants que hi ha a Vilafranca (GEP, MIV i l’Agrupament Escolta)

El GEP acull nens/es de procedències variades: des d’infants fills de famílies cristianes, fins a altres que vénen només per l’oferta de lleure. L’esplai pretén oferir els seus serveis als nens/es de Vilafranca i comarca, sense distinció de barri de residència, cultura d’origen dels pares, nivell social, econòmic…

Actualment, el GEP compta amb un total de 42 monitors/es permanents i la seva edat oscil·la, majoritàriament, entre els 18 i 26 anys. Els monitors/es de l’esplai desenvolupen una tasca totalment voluntària, i vetllen perquè l’educació dels infants i joves en el temps lliure tingui sentit.

Tenint com a punt de referència l’ideari de l’esplai que recull la identitat confessional del centre i la proposta educativa del MCECC basada en l’evangeli, l’esplai pretén intervenir educativament en el temps lliure dels infants i adolescents, per ajudar-los a viure’l d’una manera diferent. Entenem aquest temps com un marc privilegiat per transmetre uns valors i unes actituds determinades, segons un model de peronsa i societat, inspirats en Jesús; es pretén ajudar-los a ser lliures, solidaris, reflexius, crítics i oberts a l’entorn.

Per aconseguir-ho, es realitza una tasca educativa a partir de les activitats i el treball de grup. La tasca del monitor com a educador i acompanyant és bàsica en el projecte educatiu. Aquest projecte té uns objectius generals per a tot l’esplai, uns objectius generals per a cada grup d’edat, i a més, uns objectius específics de cada grup que es varien cada any.