Comissions Permanents

ARXIU

S’encarrega de gestionar correctament els documents que ha generat o rebut el GEP. Té la funció de conservar, preservar, eliminar, fer accessible i difondre la documentació. L’Arxiu del GEP de Vilafranca (AGEPV) disposa d’eines (quadre de classificació, manual de gestió, etc) per a una gestió correcte i total dels documents. És un model pioner al MCECC.

BRASER

S’encarrega de la realització de la revista trimestral de l’esplai; el braser. La seva tasca es la de recopilar la informació d’interès de la nostra entitat i difondre-la en format paper i ara també en digital. Està formada per un membre de cada grup. Inclou continguts diversos: informació del curs, entreteniments, entrevistes, etc.

CAMPANYA DE L’AMPOLLA

És l’encarregada de l’organització i coordinació de les diferents tasques relacionades amb la campanya de l’ampolla. La formen membres de joves cristians, monitors de l’esplai i parròquia. La campanya de l’ampolla es tracta d’una activitat anual de recollida d’ampolles de cava per tal de recollir diners i destinar-los a una obra benèfica diferent cada any.

COMISSIÓ DE PARES I MARES

És l’encarregada de muntar les activitats envers els pares i mares dels nens de l’esplai. Enguany són: activitat d’aniversari per pares i mares, el sopar de dijous gras; la trobada de pares, mares, monitors, monitores, nens, nenes i consiliari. La comissió està formada per pares, mares i un monitor de cada grup.

FE

Formada per un monitor de cada grup i el consiliari, s’encarrega d’organitzar i dur a terme aquelles activitats relacionades amb la fe; ja sigui en les sortides de trimestre, pregaria de nadal o misses extraordinàries. Compta amb el suport del consiliari.

INTENDÈNCIA

Revisa i posa al dia tot el material destinat als campaments, des de les tendes d’acampada, les olles, els instruments de cuina com d’altre material divers usat en els campaments. Està formada per monitors/es del GEP.

MANTENIMENT

Es fan càrrec del manteniment de l’edifici així com el del pati, segons les necessitats que es requereixin. Formen part de la comissió monitors/es, ex monitors/es i pares o  mares del GEP.

MATERIAL

Abasteix i controla el material fungible necessari per fer les diverses activitats del GEP. El formen monitors de l’esplai.

WEB I XARXES SOCIALS

La seva tasca es el manteniment i actualització de la pagina web, així com de publicar continguts a els xarxes socials (facebook, instagram i twitter) i informacions via e-mail. La formen monitors de l’esplai.